תקנון אתרתקנון ותנאי השימוש באתר


החברה מבהירה בזאת וכי התוכן המוצג באתר והמידע והמוצרים הנמכרים על ידה אינם בשום אופן מהווים עצה מקצועית מוסמכת או תחליף לייעוץ או טיפול רפואי. החברה מדגישה ללקוח כי מחובתו להיוועץ ברופא לפני תחילת טיפול כלשהו ובכלל זה לפני שימוש בתרופה, בתכשיר או מוצר כלשהו, לרבות מוצרים המיוצרים משווקים ו/או מומלצים על ידי החברה אשר עלולים להשפיע בצורה כזו או אחרת על גופו, בריאותו, רווחתו, מצב הנפשי או מראהו של הלקוח. על הלקוח לבדוק תמיד את העלון לצרכן המצורף לכל מוצר קודם לשימוש בו. החברה מבהירה כי יש להיוועץ ברופא בכל הנוגע למטרות ואופן השימוש, תופעות הלוואי ולגבי אינטראקציה עם תכשירים או מוצרים אחרים. התוכן המוצג באתר הינו מבוסס על חוויות אישיות ואינדיבידואליות בלבד ואינו מהווה מידע רפואי מוסמך בשום צורה. לקבלת מידע רפואי מוסמך יש לפנות לרופא המטפל ו/או לאתרים המוסמכים לכך.


ברוכים הבאים לחנות של MyJoon הנמצא בכתובת MyJoon.co(להלן: "אתר האינטרנט" או "האתר"). תקנון זה יחד עם "מדיניות הפרטיות" של האתר, מסדירים את תנאי השימוש באתר  MyJoon, ח.פ  516420460מ-  קרליבך 14 תל אביב (להלן: "החברה"), מאפשר גישה לאתר זה, ורכישת מוצרים בו, בכפוף לכל התנאים המפורטים להלן:

 • כללי
    1. תנאי השימוש שלהלן מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל אדם הגולש ו/או הצופה ו/או הרוכש מוצרים באתר (להלן: "המשתמש" או "הלקוח"). 
    2. נא עיין בתנאי השימוש בתשומת לב בטרם ביצוע כל פעולה באתר. עצם השימוש והפעילות באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש, ללא כל הגבלה או הסתייגות והחברה רואה במשתמש כמי שקרא תקנון זה. על כן, אם אינך מסכים לתנאים אלה, אנא הימנע מכל שימוש באתר. 
    3. התקנון ותנאי השימוש באתר נתונים לשינוי מעת לעת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי של החברה וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. היה ויוחלט על שינוי הוראות תקנון זה, החל ממועד שינוי התקנון, יחייב הנוסח המעודכן המתפרסם באתר. 
    4. החברה רשאית לשנות ו/או להפסיק, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ובכל עת, את פעילות האתר, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת לכך. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי נוחות זמנית. לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 • השימוש באתר
   1. אתר האינטרנט הוא אתר סחר מקוון המאפשר רכישת מוצרים המשווקים על ידי החברה. יש לעשות שימוש באתר ובשירותיו למטרות חוקיות בלבד ולמטרות לשמן נועד האתר בלבד.
   2. בכל שאלה או הבהרה לגבי האתר ו/או מכירת המוצרים באמצעותו ו/או הוראות תקנון זה, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באמצעות דואר אלקטרוני: info@myjoon.co   ו/או באמצעות הטלפון במספר 0553056430  במהלך שעות פעילות החברה - בימים א-ה בשעות 9-16.
   3. השימוש באתר, והמוצרים המוצגים בו, מיועדים לצריכה פרטית ואישית בלבד. אין להעתיק, להציג בפומבי ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש, בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. כמו-כן, אין לבצע באמצעות האתר רכישה סיטונאית או רכישה המיועדת למכירה חוזרת. החברה שומרת על הזכות, לבטל או להפחית כמות של כל מוצר שיסופק ללקוח, אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי, עלול להביא להפרה של תנאי השימוש.
   4. החברה מוכרת מוצרים אך ורק לבגירים (אנשים מעל גיל 18). אם המשתמש הוא קטין, הוא רשאי להשתמש באתר או לרכוש מוצר או שירות אך ורק באישור הורה ו/או אפוטרופוס. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק שירות, לבטל חשבון ולבטל הזמנות, על פי שיקול דעתה הבלעדי בכל מקרה שהלקוח הינו מתחת לגיל 18. 
   5. השימוש באתר זה ובתכניו הוא על בסיס "כמות שהוא" ("AS IS"). החברה פועלת על מנת להבטיח שהתוכן המוצג באתר יהיה מעודכן ומדויק, אולם יתכן כי יופיעו בו אי דיוקים ו/או שגיאות. 

  לצורך תקנון זה, המונח "תוכן" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק, וכן כל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

  1. המידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד, הוא אינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת לרכישת מוצר כלשהו. אין ודאות כי המוצר או השירות יהיה זמין, או ששם, תיאור, מראה או מפרט המוצר או השירות הכלולים באתר, יהיו זהים למצב במציאות. המשתמש מודע ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות, תמונות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ובאחריותו הבלעדית. המידע המלא לגבי כל מוצר מופיע על גבי אריזתו ועל כן יש לבחון את האריזה טרם השימוש במוצר.
  2.  החברה מבהירה בזאת ללקוח כי כל מידע המתפרסם באתר בנושאי רפואה, תכשירים או מוצרים מסוימים הינו בגדר מידע כללי בלבד ואיננו מהווה עצה רפואית. החברה מדגישה ללקוח כי מחובתו להיוועץ ברופא לפני תחילת טיפול כלשהו, ובכלל זה לפני שימוש בתרופה, בתכשיר או מוצר כלשהו, לרבות תרופות הנמכרות בלא צורך במרשם, תכשיר, או מוצר, לרבות מוצרים המיוצרים על ידי החברה אשר עלולים להשפיע בצורה כזו או אחרת על גופו, בריאותו, רווחתו, מצב הנפשי או מראהו של הלקוח. על הלקוח לבדוק תמיד את העלון לצרכן המצורף לכל מוצר קודם לשימוש בו. החברה מבהירה כי יש להיוועץ ברופא או בעל מקצוע מתאים בכל הנוגע למטרות ואופן השימוש, תופעות לוואי ולגבי אינטראקציה עם תכשירים או מוצרים אחרים.
  3. יתכן שחלק מהמידע והתכנים המופיעים באתר מקורם בצדדים שלישיים. לחברה אין כל אחריות בגין מידע זה, ואין החברה ערבה למידת דיוקו. האחריות הבלעדית תחול על הצדדים השלישיים או על המשתמש עצמו. 
  4. זולת אם נאמר במפורש אחרת, תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם לצרכי המחשה בלבד, אין הם מחייבים, אין להסתמך עליהם, ויתכנו הבדלים בינם לבין מוצרי החברה כפי שהם במציאות.
  5. אין לעשות כל שימוש באתר למטרות שאינן חוקיות, ואין לקשר בין האתר לכל אתר אחר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים גזענות, אפליה או תכנים אחרים כלשהם המנוגדים להוראות כל דין ומעודדים עבירה על חוק.
   1. המוצרים ומחירים
    1. באתר נמכרים מוצרי צריכה, והכל כמפורט ברשימת המוצרים המופיעה באתר.
    2. תמהיל המוצרים המוצג באתר ואשר מוצע למכירה נתון לשיקול דעת החברה. החברה אינה מתחייבת למגוון מוצרים ספציפי ולכך שכל המוצרים המוצגים באתר אכן קיימים בפועל במלאי בכל עת. החברה רשאית לעדכן את המוצרים, להחליפם, לחדול מהצעתם, להסיר מוצרים שאזלו וכד'. 
 • המחירים המופיעים באתר נקובים בשקלים חדשים (ש"ח) וכוללים מע"מ (לפי שיעורו הנוכחי), ואינם כוללים דמי משלוח אלא אם צוינו במפורש . 
 • החברה רשאית לעדכן, מעת לעת ולפי שיקול דעתה, את מחירי המוצרים באתר, וכן את תנאי ותעריפי המשלוחים, וזאת מבלי שיידרש ליתן על כך הודעה מוקדמת. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר ללקוח בעת השלמת הליך ההזמנה. 
 • החברה רשאית לערוך באתר מבצעים ו/או להציע הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שיקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה רשאית להפסיק כל הנחה, הטבה או מבצע באופן מידי וללא הודעה מוקדמת. 
 • החברה פועלת על מנת להבטיח כי המחירים המוצגים באתר נכונים. אולם, יתכנו אי דיוקים ו/או שגיאות. במקרה שמתגלה שגיאה במחירו של מוצר, תציע החברה ללקוח לרכוש את המוצר במחיר הנכון או לחילופין לבטל את ההזמנה. 
    1. מחירי המוצרים באתר האינטרנט, אינם בהכרח זהים למחירי המוצרים במקום אחר (ובכלל זה משווקים, ספקים וחנויות אחרות). בכל מקרה, המחירים באתר האינטרנט הם המחירים הקובעים והמחייבים בהתייחס לכל רכישה המבוצעת באמצעות האתר.
 • אופן ביצוע ההזמנה ורכישה באתר
 • כל רכישת מוצרים באתר תהיה כפופה לתנאי שימוש אלה ולמדיניות הפרטיות של החברה. 
    1. לצורך שימוש בשירותים המוצעים דרך האתר, ייתכן והחברה תאפשר למשתמשים לפתוח חשבון מקוון באתר (להלן: "החשבון"). פתיחת החשבון תחייב מסירת פרטים מדויקים, עדכניים ומלאים, כפי שידרשו מעת לעת. רכישת מוצרים באתר אינה מחייבת פתיחת החשבון. במסגרת פתיחת החשבון, יתבקש המשתמש להזין כתובת דוא"ל וסיסמא, אשר ישמשו אותו במסגרת פעילותו באתר. ה     משתמש יהיה אחראי באופן בלעדי לשמור על הסיסמא מאובטחת ותחת סודיות. החברה לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו בקשר עם אבדן הסיסמא או עם פעילויות לא מורשות בחשבון, שלא כתוצאה ממחדל רשלני של החברה.
    2. החברה תהא רשאית שלא לאשר פתיחת חשבון או לסגור חשבון באופן מיידי אם הפרטים שהמשתמש מסר בעת פתיחת החשבון יהיו חסרים, בלתי מדויקים, או בלתי מעודכנים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
    3. במידה והמשתמש נדרש לשחזר את הסיסמא שלו, הוא יוכל לעשות כן על ידי פנייה לחברה, בכפוף למענה על שאלות אבטחה או פעולות הזדהות נוספות שתדרוש החברה לצורך שחזור הפרטים כאמור, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 
    4. רכישת מוצרים באתר תתאפשר באמצעות כרטיסי אשראי או אמצעי תשלום נוספים של צדדים שלישיים לפי שיקול דעתה של החברה.
    5. על כל משתמש לעשות שימוש בכרטיס אשראי הנושא את שמו בלבד. היה והמשתמש עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי של צד שלישי כלשהו, על השימוש בכרטיס האשראי כאמור להיעשות על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של כרטיס האשראי. המשתמש יישא בלעדית באחריות המלאה וישפה את החברה באופן מיידי בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים של כרטיס האשראי או צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש של המשתמש בכרטיס האשראי כאמור. 
    6. לקוח המבקש להזמין ולרכוש מוצרים באמצעות האתר, יסמן את המוצרים המבוקשים לרכישה על ידו. בתום הליך בחירת המוצרים, יתווספו המוצרים לסל הקניות של הלקוח ויחל תהליך עיבוד ההזמנה וביצוע התשלום, במסגרתו יהיה על הלקוח למסור ולהשלים את הפרטים הנדרשים ובכלל זה את פרטי כרטיס באמצעותו יבוצע התשלום.
    7. על המשתמש להקפיד על מסירת כל הפרטים באופן נכון, מלא, מעודכן ומדויק. החברה אינה אחראית על הזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך. במקרה שהמוצרים יוחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.
    8. לאחר השלמת ביצוע ההזמנה וקבל אישור פרטי הרכישה על ידי חברת האשראי, יישלח למשתמש אישור רכישה לכתובת הדוא"ל אותה הזין בעת ביצוע הרכישה. אם לא מתקבל אישור הזמנה בתוך 24 שעות לאחר ביצועה, מוצע ליצור עמנו קשר באמצעות הערוצים המצוינים בסעיף ‏2.2 לעיל.
    9. אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוח אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי אינה מכבדת את העסקה, תודיע החברה ללקוח בדבר סירוב חברת האשראי לעסקה כאמור, באמצעות הודעה באתר. מובהר כי החברה לא תישא באחריות כלשהי לעיכוב או אי-מסירה של הזמנה במקרה כאמור.
    10. פעולת הרכישה תאושר על ידי החברה בכפוף לזמינות הפריטים המסוימים שהוזמנו במלאי. מובהר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שמוצר מסוים מוצג באתר כזמין לרכישה - בפועל הוא לא ימצא במלאי או שלא ניתן לספק אותו. במצבים אלה לא תאושר הזמנת המוצר והלקוח לא יחויב בגין מוצר זה. אם יחויב הלקוח בגין מוצר שאינו במלאי החברה תשיב ללקוח את הסכום ששולם. 
    11. מובהר בזאת כי הזמנה שלא אושרה באמצעות קבלת אישור הזמנה כאמור לעיל לא תחייב את החברה בכל דרך שהיא.
    12. במקרה שהלקוח מעוניין לשאול שאלות לגבי הזמנה שביצע, לשנות ו/או לבטל ההזמנה לאחר הרכישה וטרם המשלוח, עליו לפנות ללא דיחוי לחברה באמצעות הדרכים המפורטות בסעיף ‏2.2 לעיל.
    13.  
   1. אספקת והובלת מוצרים
    1. בכפוף לתשלום מלא בגין המוצרים שרכש הלקוח דרך האתר, תספק החברה ללקוח את המוצרים, באמצעות משלוח לכתובת הלקוח. 
    2. המוצרים יסופקו לכתובת הלקוח כפי שהוזנה באתר על ידי הלקוח, תוך מספר ימי העסקים כפי שמופיע באתר, והיעדר קביעת מועד כזה באתר, על-פי רוב תוך  14 ימי עסקים (לאחר היום שבו הושלמה ההזמנה), אלא אם תודיע החברה אחרת ללקוח. יתכנו אזורים בהם זמן האספקה יהיה ארוך יותר. 
    3. אספקת המוצרים הנה בתחומי מדינת ישראל בלבד וכפופה לנגישות סבירה (תשתיות, הגבלות ביטחוניות וכיוצ"ב). בנוסף, יובהר כי השירות שניתן מוענק באזורים מסוימים בלבד המשתנים ומתעדכנים מעת לעת על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
    4. בנוסף למחירי המוצרים בהזמנה, יחויב הלקוח בדמי משלוח בהתאם לאמור באתר, ובהיעדר קביעה באתר לעניין דמי המשלוח, כי אז יחויב הלקוח בדמי משלוח בסך 35ש"ח בגין אספקת הזמנה של מוצרים בסך כולל של עד      220 ש"ח. אספקת מוצרים בהזמנה בסך כולל של מעל 220 ש"ח אינה מחויבת בדמי משלוח. במכירה בתשלומים רשאית החברה לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
    5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ואינה מתחייבת להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור. 
    6. במקרה בו המשלוח לא הגיע ללקוח בשל מעשה ו/או מחדל של הלקוח, לרבות, אך לא רק, במקרה בו הזין הלקוח כתובת שגויה ו/או לא היה נוכח בכתובת המשלוח ו/או לא היה זמין במועד המשלוח, יוחזר המשלוח לחברה. במקרה כאמור, יוכל הלקוח לבחור האם לבטל את ההזמנה או לשאת בעלות שליחות נוספת, וזאת גם אם המשלוח המקורי לא היה כרוך בתשלום דמי משלוח.
    7. בעת מילוי הפרטים הנדרשים, יוכל הלקוח לציין כי הוא מסכים שהמוצרים המוזמנים יושארו בסמוך לדלת המען לאספקה או במקום מבוקש אחר על ידו, למקרה שבעת מועד האספקה לא יהא הלקוח או מי מטעמו נוכח במקום. יודגש כי לקוח המבקש כי המוצרים יושארו ליד הדלת עושה זאת על אחריותו המלאה ולא יוכל לבוא בכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלשהי לחברה, לרבות אך לא רק, במקרה של גניבת המוצרים ו/או במקרה של קלקול המוצרים, והלקוח יחויב במלוא סכום הקניה ודמי המשלוח.
    8. זמני אספקת המוצרים כוללים ימי עסקים בלבד, קרי, ימי ראשון עד חמישי, ואינם כוללים את ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג. 
    9. אי עמידת החברה במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא, לא יפטור את המזמין מחובת התשלום בגין האספקה. 
    10. בכפוף לשעות פעילות המוקד ולהימצאות המוצרים במלאי המוקד, ניתן לאסוף את המוצרים באופן עצמאי בכתובת      קרליבך 14 תל אביב ("מוקד"),-לאחר 48 שעות מהשלמת הרכישה. בכל מקרה של איסוף, יש לברר מול החברה בטרם האיסוף האם ומתי ניתן לאסוף את המוצר מהמוקד. 
    11. איסוף המוצר במוקד האיסוף יותנה בהצגת תעודה מזהה. החברה ו/או מי מטעמה תהא רשאית להתנות מסירת המוצרים ללקוח בכל אמצעי זיהוי נוסף, על פי שיקול דעתה. 
    12. מוצרים שהוזמנו לאיסוף מממוקד האיסוף יוחזקו במוקד עד 5 ימים ממועד האספקה שנקבע בעת ביצוע ההזמנה. לאחר מכן, תבוטל ההזמנה על ידי החברה והחברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לעשות במוצר כאמור כל שימוש. 
 • ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים  
 •      

  1.   סעיף זה מפרט בתמצית את כללי ההחזרות והביטולים, אשר כפופים לכלל הוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א- 1981 ("חוק הגנת הצרכן" או "החוק")בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בסעיף זה לבין הוראות חוק הגנת הצרכן, תגברנה הוראת חוק הגנת הצרכן.
  2. הזכות לביטול ו/או שינוי עסקה עומדת לזכות הלקוח שביצע את הרכישה בלבד (גם במידה שהלקוח הזמין את המוצר עבור אדם אחר ו/או אדם אחר הוא הנמען למשלוח).
  3. אופן ביטול עסקה. ביטול עסקה ייעשה באמצעות מתן הודעת ביטול באחת הדרכים הבאות ("הודעת הביטול"):

  4. (א) בדוא"ל לכתובת info@myjoon.co 

  (ב) פנייה ישירה לשירות הלקוחות של האתר באמצעות שליחת הודעה מתוך חשבון המשתמש באתר;
  (ג) פנייה ישירה לשירות הלקוחות של האתר במוקד הטלפוני אשר פרטיו מופיעים באתר;

 • מועדים ותנאי ביטול עסקה-כללי 
 • כל לקוח רשאי לבטל עסקה, מכל סיבה שהיא, במועדים ובתנאים הבאים:

  1.   ברכישת מוצר בתוך 14 (ארבעה עשר) יום ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות סעיף 14 לחוק הגנת הצרכן, המאוחר מביניהם והכל - על-ידי מסירת הודעה לחברה, ובמקרה כזה תשיב החברה לידי הלקוח את התמורה ששילם בגין המוצר, והיא תהיה רשאית לנכות מסך זה דמי ביטול בסך של 5% ממחיר המוצר נושא העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך ביניהם.
  2.    לקוח שהינו אדם עם מוגבלות (כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998 (להלן: "אדם עם מוגבלות") או מי שמלאו לו 65 שנים (להלן: "אזרח ותיק") או מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה (להלן: "עולה חדש") יהיה רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה ללקוח, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. במקרה כאמור הלקוח יודיע על כך לחברה ויתואם המועד לאיסוף המוצר, והכל בהתאם להוראות הדין.
  3. ביקש לקוח שהינו אדם עם מוגבלות או אזרח ותיק או עולה חדש, לבטל עסקה כאמור לעיל, תהא רשאית החברה לדרוש מאותו לקוח להציג תעודה המוכיחה שהינו אדם עם מוגבלות או אזרח ותיק או עולה חדש. 
  4. בוטלה עסקה על-ידי לקוח שהינו אדם עם מוגבלות או אזרח ותיק או עולה חדש על-ידי מסירת הודעה לחברה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר, כאמור, תשיב החברה לידי אותו לקוח את התמורה ששילם בגין המוצר, והחברה תהיה רשאית לנכות מסך זה דמי ביטול בסך של 5% ממחיר המוצר נושא העסקה או 100 ש"ח.
  5.  על אף האמור, החברה לא תגבה דמי ביטול היה והביטול נובע מפגם במוצר, אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו בהתאם להוראות הדין, עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או עקב כל הפרה אחרת של החברה כלפי הלקוח בקשר עם העסקה. במקרה כאמור הלקוח יודיע על כך לחברה ויתואם המועד לאיסוף המוצר, והכל בהתאם להוראות הדין וכאמור להלן בתנאים אלה. בכל מקרה של ביטול והחזרה מכל סוג שהוא, המוצרים יוחזרו לחברה על ידי הלקוח באריזתם המקורית וללא פגיעה ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא, במצב תקין ומבלי שנעשה בהם שימוש כלשהו. החברה היא זו שתכריע על פי שיקול דעתה אם המוצר שהוחזר עומד בתנאים הנ"ל. לא ניתן להחזיר מוצר מבלי שהוחזרו כל חלקיו (אם מדובר בסט / מארז). 
  6. על אף האמור לעיל, הזכות לביטול כמפורט בסעיף זה לא תחול במקרים המנויים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן, ובכלל זה, ללא הגבלה, עסקאות לרכישת טובין פסידים, ו/או טובין שבעקבותיהן הטובין יוצרו במיוחד בעבור המשתמש ו/או טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהמשתמש פתח את אריזתם המקורית.
  7. ככל שמדובר בעסקה שהיא "עסקה מתמשכת" (קרי, עסקה לרכישה של טובין או שירותים באופן מתמשך, כפי שמוגדר בחוק הגנת הצרכן), החוזה יסתיים בתוך שלושה ימי עסקים מיום שנמסרה הודעת ביטול כאמור בסעיף ‏6.3 לעיל או כאמור בחוק (ואם נמסרה הודעת הביטול באמצעות דואר רשום, בתוך 6 ימי עסקים מיום מסירתה למשלוח), והכל אם לא נקב הלקוח במועד מאוחר יותר בהודעת הביטול. במועד הביטול כמפורט לעיל, תפסיק החברה את הספקת הטובין או השירותים, ולא תחייב את הלקוח בתשלומים בעד טובין או שירותים שניתנו לאחר מועד הביטול. 

 • ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה
    1. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה.
    2. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים, או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע כל כך, למוקד שירות הלקוחות בהקדם, ויהיה רשאי להחזיר את המוצרים בהתאם לאמור בסעיף ‏8 להלן. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם הלקוח את השלמת/ החלפת/ החזרת המוצרים ו/או את החיוב ו/או את הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של המזמין בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון מצדו.
 • תוצאות נוספות של ביטול עסקה  
    1. במקרה של ביטול ההזמנה לפני מועד האספקה המתוכנן, כאמור לעיל, תחזיר החברה את הסכום ששולם על ידי הלקוח וישלח לכתובת הדוא"ל של הלקוח המוזנת באתר את הודעת הזיכוי. ההחזר הכספי שיינתן על ידי החברה בגין ביטול עסקה כאמור, יועבר לכרטיס האשראי דרכו בוצעה העסקה שבוטלה. 
    2. במקרה של ביטול עסקה שבוצעה בהנחה / הטבה, הסכום שיוחזר ללקוח יהיה הסכום ששילם בפועל לאחר הנחה/ הטבה.
 • ביטול עסקה על ידי החברה
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש ו/או לא לאשר הזמנה של משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ו/או פרטיו המלאים של המשתמש; (ב) בכל מקרה שבו הופר או נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה או ליתר תנאי השימוש באתר, ובכל מקרה בו המשתמש ביצע מעשה הנחזה כבלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; (ג) אם יתברר כי המשתמש מסר פרטים שגויים; (ד) אם קיים חשש שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם ו/או הוגבל לשימוש ו/או אם העסקה לא אושרה על ידי חברת האשראי; (ה) אם ישנו למשתמש חוב כספי לחברה או לחברות הקשורות עמה והחוב לא נפרע למרות שחלף המועד לתשלומו; (ו) אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה הרכישה. בוטלה ההזמנה כאמור, החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר; (ח) במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או לצורך מכירה חוזרת על ידי המשתמש או מי מטעמו; (ט) בכל מקרה אשר מחמת כח עליון אין באפשרות החברה לבצע ניהול תקין של האתר ו/או לספק למשתמש את המוצרים שנרכשו על ידו ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת. בוטלה העסקה כאמור, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר או עקיף שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי; (י) במקרה בו נפלה טעות ו/או תקלה במהלך הצעת המוצר למכירה באתר, ובכלל זה, טעות במחיר, בתיאור ו/או בפרטי המשלוח; (יא) בשל מעשה או מחדל של הלקוח שיש או שעלול להיות בו פגיעה בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו; (יב) בכל מקרה של תקלה בשרשרת האספקה המונעת ו/או מעכבת את הגעתו של המוצר בזמן או בכלל; (יג) במקרה בו הלקוח ביקש, בין בהזמנתו ובין לאחר מכן, לאסוף את המוצר באופן עצמאי בהתאם לסעיף ‏5.10, ולא הגיע  לאסוף את המוצר בחלוף 15 ימים מהמועד בו נמסר לו על הגעת המוצר.

 • קישורים באתר לאתרים ברשת האינטרנט ותכני משתמשים
    1. באתר עשויים להיכלל קישורים ו/או הפניות לעמודים, לתכנים ולאתרי אינטרנט שונים ברשת האינטרנט אשר אינם מופעלים על ידי החברה או מטעמה והחברה אינה שולטת ו/או מפקחת עליהם ("לינקים"). החברה לא תישא באחריות ללינקים ואין לראות בקישור לאתר כלשהו משום המלצה על אותו אתר או הסכמת החברה לתוכנו.
    2. הלינקים נועדו אך ורק לנוחיותם ולידיעתם של המשתמשים ואין החברה ערבה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם ו/או לנוהג בעלי התכנים האמורים בתחום הפרטיות או בעל היבט אחר הקשור בתפעולם. החברה אינה אחראית לשמירה על זכויות היוצרים או זכויות צדדים שלישיים באתרים אליהם היא מאפשרת קישור מהאתר. כן, החברה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הלינקים, אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בתכנים כאמור ו/או מהסתמכות עליהם ולא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או לכל צד שלישי כתוצאה מהשימוש בלינקים או תכנים כאמור ו/או מהסתמכות עליהם.
 • כל עסקה ו/או התקשרות שתיעשה בעקבות התכנים ו/או הפרסומות המופיעים באתר, תתבצע ישירות בין המשתמש לבין הצד השלישי הנוגע בדבר ועל אחריות המשתמש בלבד, כאשר באחריותו הבלעדית של המשתמש לבדוק את התכנים ו/או הפרסומות כאמור, טיבם, דיוקם ואיכותם וכל פרט אחר הקשור במוצר ו/או בשירות המוצעים, ובכלל זה לבחון את המידע המלא המופיע לגביו על גבי אריזת המוצר. החברה איננה צד לכל עסקה ו/או התקשרות כאמור, והיא לא תישא באחריות לכל פניה ו/או טענה של המשתמש כלפי הגוף מולו בוצעה ההתקשרות כאמור.
    1. החברה עשויה לאפשר למשתמשים במסגרת האתר, ולפי שיקול דעתה, העלאת תכנים שונים הקשורים בפעילות האתר. 
    2. האפשרות להעלאת תכנים לאתר מוגבלת למשתמשים שיירשמו ויזוהו באתר. חל איסור מוחלט להזדהות ולהגיב בצורה שמתחזה לאדם ו/או לכל גורם אחר. 
    3. המשתמש באתר מתחייב באופן בלעדי לנכונות המידע אותו יפרסם או יעביר באמצעות האתר (אם וככל שיפרסם ו/או יעביר מידע כאמור). מובהר כי המידע כאמור אינו מבטא את דעת החברה או את עמדתה ואין בפרסומו ערובה לתקפותו, אמינותו, דיוקו או חוקיותו. החברה אינה מקבלת כל אחריות לתכנים ומידע המפורסמים או מועברים בין משתמשים, והאחריות המלאה בעניין היא על המשתמש שפרסם או העביר אותם. 
    4. החברה רשאית לסרב לפרסם, או למחוק כל תוכן שמשתמש מסר לפרסום בכל עת שימצא כי הפר תנאי שימוש אלה או עשה מעשה ו/או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, בחברה או מי מטעמם, ובמקרה כאמור החברה תהיה רשאית בנוסף גם לחסום את המשתמש ו/או למנוע מהמשתמש פרסום תכנים נוספים באתר. בנוסף, החברה רשאית לפי שיקול דעתה המוחלט לערוך כל תוכן שמסר משתמש לפרסום, לרבות לקצרו או להאריכו. 
    5. החברה רשאית להורות למשתמש לבטל כל קישור לאתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה יבוטל הקישור לאלתר, מבלי שתעמוד למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה בעניין.
    6. מאחר שהתכנים באתר יהיו חשופים למשתמשי רשת האינטרנט, מומלץ כי כל משתמש יתייחס בזהירות ובקפידה לתכנים ולמידע המתפרסמים או מועברים על ידו באמצעות האתר.
    7. משתמש אשר העלה תוכן לאתר מתחייב בזה לשפות את החברה בגין כל הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפי החברה על ידי צד ג' עקב הפרה של הוראה מההוראות האמורות במסמך זה, ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד ג' כלשהו, וזאת באשר למידע ו/או לחומר שנשלח ו/או נכתב ו/או נערך על ידו בכל אופן שהוא.
 • מידע אישי; הצטרפות למאגר צרכנים
    1. כל מידע אישי שיספק הלקוח לחברה על גבי האתר העשוי לכלול, ללא הגבלה, שם, מספר טלפון וכתובת דוא"ל, יישמר ויעשה בו שימוש על פי מדיניות הפרטיות של החברה המוצגת בתוך מדיניות הפרטיות  המהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלו. הלקוח מסכים בזאת לספק לחברה מידע מדויק ושלם ולעדכן את המידע מיד כאשר יחולו בו שינויים כלשהם.
    2. האתר עשוי לאפשר הצטרפות למאגר צרכנים של החברה ("מאגר הצרכנים"). הצטרפות למאגר הצרכנים והשימוש בשירותיו כפופים לתנאי השימוש באתר, לרבות מדיניות הפרטיות.
    3. בעת ההרשמה למאגר הצרכנים יתבקש המשתמש למסור פרטיים אישיים וכן ליתן את הסכמתו לעשות שימוש בפרטים אלו לצורך משלוח פרסומים (לרבות פרסום ממוקד). המשתמש מתחייב למסור פרטים נכונים, מדויקים ומלאים בלבד. מסירת פרטים שגויים עלולה למנוע את האפשרות להצטרף למאגר הצרכנים ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר עימו. 
 • זכויות יוצרים וקניין רוחני
    1. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם אתר האינטרנט, שם האתר והמוצרים המופיעים, בו מכל מין וסוג שהוא, לרבות סימני מסחר, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים, אופן הצגת האתר ועיצובו, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר, ה-Domain, וכל פרט אחר הקשור באתר ובהפעלתו הם רכושה הבלעדי של החברה.
    2. זכויות קניין רוחני בקשר למוצרים אשר פורסמו באתר מטעמם של מפרסמים ו/או צדדים שלישיים אשר התירו לחברה לפרסם מידע ו/או זכויות כאמור הם קניינם הבלעדי של המפרסמים ו/או של הצדדים השלישיים ואין לעשות בהן כל שימוש בלא קבלת הסכמתו מראש ובכתב של החברה. 
    3. אין להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור, לשווק ולתרגם כל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או כל מידע ו/או תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור לכך מראש ובכתב מבעלי הזכויות כאמור. 
 • אין לעשות כל שימוש מסחרי או אחר במידע ו/או בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, במוצרים, התמונות וברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש במפורש ובכתב, ואין לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של החברה, מכל סוג שהוא. 
    1. אין להפעיל ו/או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכד', לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, באמצעות כל תוכנה ו/או מכשיר ו/או אביזר ו/או אמצעי מדיה אחר, לרבות בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה, המשנים ו/או הגורעים מעיצובו של האתר ו/או מהמלל הקיים בו ו/או מהתכנים המופיעים בו (לרבות תכנים שיווקיים ו/או מסחריים), דבר כלשהו, בלא קבלת הסכמתו המפורשת של החברה ו/או מי מטעמו בכתב ומראש.
 • אחריות החברה
    1. החברה אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למזמין באתר ו/או לצד שלישי אחר כתוצאה משימוש ו/או רכישה המתבצעת באתר. 
    2. החברה אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למזמין באתר ו/או לצד שלישי אחר בגין טעות שביצע המזמין בהקלדת הנתונים, לרבות טעות בהקלדת כתובת ההזמנה ו/או טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי והמזמין יישא באחריות מלאה לנזק שייגרם לחברה בגין כך. 
    3. כל התכנים באתר מסופקים כמות שהם ("AS IS") החברה לא מביעה עמדה לגבי המידע המוצג באתר ולא תישא באחריות, ישירה ו/או עקיפה, לטעויות, לאי דיוקים, להשמטות, לפגמים וכיוצ"ב בגין השימוש באתר וכן לא תהיה אחראית לנזקי תכנה, חומרה או כל נזק אחר, ישיר ו/או עקיף, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או תוך כדי השימוש באתר ו/או כתוצאה מהמידע המוצג בו ו/או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, לרבות לנזקים העלולים להיגרם על ידי וירוסים.
    4. השימוש באתר ובתכניו הינו באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. לא תישמע כל טענה מכל סוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין אובדן, הפסד או נזק הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן באתר.
    5. החברה לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למזמין במישרין או בעקיפין, וזאת עקב איחור במועד האספקה או מכך שסופקו מוצרים פגומים או לא תקינים, למעט אם הפגם או הקלקול נבעו מרשלנות של החברה. למען הסר ספק, מובהר כי האחריות תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר בלבד. 
    6. החברה לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למזמין, במישרין או בעקיפין, עקב אי אספקת מוצר שאינו נמצא במלאי.
    7. החברה לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למזמין, במישרין או בעקיפין, עקב תאריך התפוגה המצוין על המוצר שסופק, ובלבד שתאריך התפוגה כאמור הנו בפרק זמן סביר לאחר יום קבלת המוצר, וזאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של החברה. 
    8. החברה לא תישא באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האתר ו/או לגרום לנזקים כלשהם. כמו כן, החברה לא תישא באחריות כלשהי לנזקים שייגרמו למערכת המחשב ו/או לתשתיות של המשתמש ו/או לאובדן מידע או כל נזק אחר הנובע משימוש באתר, לרבות במקרה ויעלה בידי צד שלישי לחדור למידע באתר או במערכות החברה או להשתמש בו שימוש בלתי מורשה.
    9. התכנים המוצגים באתר האינטרנט הינם כלליים ולא נועדו לתת יעוץ מקצועי. אין בתכנים המוצגים כדי ליצור הצעה למכירה, ניסיון לשכנוע לרכוש מוצר מסוים או קבוצת מוצרים על ידי החברה ו/או צד שלישי כלשהו. מוצע למשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר אותו הוא מעונין לרכוש, ובכל מקרה המשתמש מוותר על כל טענה ו/או תביעה בעניין.
    10. החברה מנהלת ומפעילה את האתר כמיטב יכולתה, באופן שוטף וללא הפרעות ככל הניתן. יחד עם זאת, יתכנו הפרעות ו/או הפסקות ו/או תקלות בפעילות האתר. המשתמש מודע כי ייתכנו ליקויים, עיכובים והפרעות באיכות השירות ובזמינותו וכי החברה לא תהיה אחראית לכל הפרעה ו/או תקלה ו/או לכל נזק שייגרם בשל כך – ללא קשר לסיבת התקלה.
    11. המשתמש באתר מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד אבדן רווח, תשלום ו/או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תקנון זה. בנוסף, המשתמש ישפה את החברה בגין כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדה על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש של המשתמש באתר.
 • שונות
   1. תקנון זה יחד עם "מדיניות הפרטיות" של האתר כאמור מהווים את ההסכם המשפטי המלא בין המשתמש לבין החברה ביחס לשימוש באתר, והם מחליפים כל הסכם קודם אחר בין המשתמש ובין החברה ביחס לשימוש באתר. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות מדיניות הפרטיות באתר, תגברנה הוראות מדיניות הפרטיות.
   2. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לחסום חשבון ו/או להפסיק באופן מיידי את שימוש המשתמש באתר, בכל עת בו הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או כל דין ו/או הוראה אחרת ו/או באם תחליט החברה כי ביצע המשתמש שימוש בלתי סביר או בלתי ראוי באתר. במקרים אלו לא תהיה החברה אחראית לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק לרבות עוגמת נפש שייגרמו (ככל שיגרמו) למשתמש. כן שומרת לעצמה הנהלת האתר את הזכות להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי משתמש ואשר יש בה משום הפרה של תנאי מתנאי שימוש אלו או בכלל. 
   3. תקנון זה נכתב, מטעמי נוחות בלבד, בלשון זכר. האמור בו בלשון זכר נכון גם בלשון נקבה. כותרות הסעיפים בתקנון זה נועדו לנוחיות המשתמשים בלבד ולא ישמשו לפרשנות התקנון ו/או לכל מטרה אחרת.
   4. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד וסמכות השיפוט בכל דבר ועניין הקשורים לתקנון זה ו/או הנובעים ממנו, מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב באופן בלעדי, תוך שלילת סמכות השיפוט מכל בית משפט אחר.
   5. אם בית משפט מוסמך ייקבע כי תנאי מתנאי תקנון זה אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה מכוח הוראות החוקים הרלוונטיים, אזי יוסר תנאי זה מבלי להשפיע על תוקפם של יתר התנאים בתקנון זה.